2003-2023 20 jaar Vliegveld Middenmeer

  • 18 april 2023

De huidige Vliegclub Middenmeer is in 2003 ontstaan uit een fusie tussen de reeds bestaande Vliegclub Middenmeer en de MLA vliegclub Noord Holland Noord. De MLA vliegclub NHN opereerde al geruime tijd vanaf tijdelijke z.g. artikel 14 vliegveldjes in de omgeving van Heerhugowaard en Hoorn wat een belemmering bleek te zijn voor de Vliegclub Middenmeer om een vergunning voor de aanleg van een nieuw permanent vliegveld te verkrijgen; in de optiek van de overheid waren er immers al velden beschikbaar dus nog een nieuw veld erbij zou te veel van het goede zijn.

Nadat uit overleg gebleken was dat eventuele nadelen van een fusie niet op zouden wegen tegen de voordelen die er voor beide partijen uit behaald zouden kunnen worden is eind 2002 besloten tot de samenvoeging en heeft de vliegclub NHN geen nieuwe vergunningen meer voor de tijdelijke velden aangevraagd waarna de weg vrij was voor de aanleg van het nieuwe vliegveld aan de Flevoweg in Middenmeer.

Omdat slootjes vanwege de waterhuishouding niet gedempt mogen worden en de gewenste 400 meter baanlengte niet tussen 2 slootjes inpaste moest eerst begonnen worden met het overbruggen ervan waarna het terrein pas geëgaliseerd en ingezaaid kon gaan worden.

De opening van het veld op Hemelvaartsdag 2003 was een groot succes, het weer was prachtig, er waren diverse bezoekende toestellen langsgekomen en de sfeer was opperbest. In de openingstoespraak werd gememoreerd aan het feit dat de 2 verenigingen elkaar toch wel geruime tijd in het vaarwater gezeten hadden en dat zij erg blij waren dat de spreekwoordelijke strijdbijl nu definitief begraven was. Vandaar dat voor deze gelegenheid de bijl maar weer even werd opgegraven om met het doorhakken van een knoop het vliegveld officieel te openen.

Ongeveer een maand na de opening diende een kort geding voor de rechtbank te Alkmaar waarin een buurtbewoner de sluiting van het vliegveld eiste. De rechter was van mening dat een onduidelijkheid in de verleende vergunning voldoende reden was om de directe sluiting van het vliegveld te bevelen. Vanaf 26 juni 2003 moest het vliegveld dus weer gesloten worden.

Na 2 jaar van juridische procedures is door de Raad van State in 2005 uitspraak gedaan waarin alle bezwaren tegen de afgegeven vergunning verworpen zijn waardoor het vliegveld weer voor een periode van maximaal 5 jaar opnieuw geopend zou mogen worden. Vanaf 30 april 2006 werd het veld voor een periode van 5 jaar opengesteld.

In 2014 werd er een permanente vergunning afgegeven waarmee het vliegveld Middenmeer dan toch eindelijk een permanente status kreeg wat de weg opende voor verdere investering en ontwikkeling. Spoedig werd aangevangen met de bouw van een prachtig luchthavengebouw welke tijdens de opendag op 4 juni 2015 feestelijk door de burgemeester van Hollands Kroon werd geopend. We mogen inmiddels spreken van een indrukwekkend vliegveld met fantastische faciliteiten.

Hieronder wat artikelen van de late jaren ’90 tot heden.

Ondertussen gebeurde er veel ook bekende Nederlanders kwamen voorbij

2003 Was de baan nog niet zo lang als deze nu in 2023 is. Hier wat luchtfoto’s van toen. 400m.

Mooie open dagen
2010

2011

Van SRV wagen werd er in 2015, tijdens de open dag, door een echt luchthaven gebouw vervangen wat nu Brasserie Wings is.

Opendag vliegclub Wieringermeer – Opening Luchthaven gebouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2018

2019

Ook Sony had een bijzonder evenement georganiseerd. Op dinsdag 26 september mochten 16 uitverkoren fotografen de Sony A9 op spectaculaire wijze testen. Cameraland en Sony organiseerden een Try & Fly op vliegveld Middenmeer.

In 2010 werd er nog gestart met paramonteur.

Op het vliegveld zit de vliegschool Adventure Flights.
André Harte verteld meer.

Ondertussen werd in 2016 de Eurofox

vervangen door gloednieuwe Sirius TL3000 met stoelverwarming 😉
RTV-NH nieuws maakte een reportage toentertijd.

Ook in de jaren erna werd hard gewerkt aan het vliegveld.
De oude schuur werd weggehaald en een mooie moderne hangar voor in de plaats gezet.