Denk om veld Kennemer Zweefvlieg Club

  • 22 juni 2021

Bij mooi weer en in de bloeiende bollentijd worden er ook wel eens een rondjes om Schiphol CTR gevlogen. Maar let op het volgende.
Voor het zweefveld nabij Castricum krijgen wij melding van Amsterdam Information dat het zweefveld actief is. Dit is niet het geval voor het zweefveld Langeveld nabij Zandvoort. Zie onderstaande info wat er gebeurd als een zwever de lucht in gaat.

Zweefvliegen, de gevaren van het in de buurt vliegen.

Zweefvliegvelden worden gekenmerkt door een “G” op de vliegkaart.

Vrijwel altijd zijn er verder geen restricties, anders dan een mogelijk ATZ gebied er omheen.
Dus het overvliegen en/of kort langs vliegen is volkomen legaal.

Maar is het ook wijs om dit te doen?

Daarom wat achtergrondinformatie over het wel en wee van een zweefvliegveld.

De start

De start is altijd tegen de wind in.
Als het een lierstart betreft, dan zal het zweefvliegtuig zeer snel hoogte winnen en zit halverwege de baan al op 300+ meter hoogte. Hoe hoog uiteindelijk, dat hangt van de baanlengte af. Maar dit kan zeer hoog zijn. Kijk maar eens in het AIP ENR 5.5. Hierin staan ook telefoonnummers en frequenties van deze velden. Altijd handig voor de voorbereiding (opbellen of men vliegt) of tijdig oproepen.

Het zal duidelijk zijn dat, in tegenstelling tot een motorvliegveld, het overvliegen zeer veel risico’s met zich brengt. Not done dus.

Oefengebied

Na de start zal men richting oefengebied gaan om daar de oefeningen te doen. Wegvliegen zal weinig gebeuren, dus achter de lier (gezien in de startrichting) en richting het oefengebied, zal er extra verkeer te verwachten zijn.

Het oefengebied is gerelateerd aan de circuitrichting. Dit kan een gefixeerde richting zijn, maar meestal afhankelijk van de windrichting. Dan is een circuit aan de downwind kant het logische (je stuurt op richting veld en blijft het dus het beste zien).

Circuit

Het aanknopingspunt, naast de lier, begint meestal rond of boven de 200 meter.
Bij het landingsveld is de hoogte nog ca 150 meter en bij het indraaien voor de baan, zal dit rond de 100 meter zijn.

Wil je passeren, doe dat dan, na melding, aan de kant van de start/landingsplaats. Daar vliegen we relatief laag.

Denk er om dat zweefvliegers geen motor hebben (uitzonderingen daargelaten), dus dat ze liever niet hoeven uit te wijken voor motorkisten (is ook de voorrangsregel), want alles gaat ten koste van een goed circuit en daarmee een goede landing op het veld.

Bij de Kennemer Zweefvliegclub (Noordwijkerhout, Het Langeveld) zitten ze gevangen tussen de max 1500 ft en de CTR van Amsterdam aan de oostkant. Daardoor is de manoeuvreerruimte beperkt. Dus zal er een relatief hoge concentratie van kisten zijn.
Doe een goede vluchtvoorbereiding en ontwijk dit veld, vlieg het liefst langs de kust van Noord naar Zuid, of omgekeerd. Dan kunnen beide partijen volop genieten van hun geliefde vliegsport.