Heen en Weer

  • 1 augustus 2022

Heen en weer met Piet
Heen-en-weer. Niet alleen kinderen vinden dat leuk: ook volwassen vliegeniers van onder
meer de VCM (Vliegclub Middenmeer) kunnen zich kinderlijk vermaken met heen-en-weer
te gaan.
Zo bleek op 28 juli toen de Vliegclub Middenmeer 46 leden en 16 vliegtuigen bij elkaar wist
te sprokkelen om gezamenlijk een heen-en-weer pendelfeest naar EHTX (Texel) op te zetten.
Leerlingen, brevethouders, huurtoestellen en eigen materiaal: ze waren allemaal welkom en
er allemaal bij en het was dolgezellig. De wiskundig aangelegde lezer zal al hebben berekend
dat niet alle feestgangers in één keer mee konden. De klup had dan ook een ruime
vergoeding voor het ‘lege’ leg in het verschiet gesteld. En of het ermee te maken had of niet:
nagenoeg alle toestellen vlogen twee keer heen, en twee keer weer.
En beide of alle-vier vluchten met een volstrekt nieuwe passagier. Zo leer je je clubgenoten
wel kennen. Dat moet me voor de organisatie een potje passen en meten zijn geweest….
Door al dat heen-en-weer-verkeer was het natuurlijk razend gezellig in de corridor van
Middenmeer naar EHTX en terug (heen-en-weere, maar door vooraf (natuurlijk) in de
voorbereiding de separatie voor de heen- en terugweg aan te geven, zijn ongelukken
voorkomen.
Eenmaal op EHTX was het daar natuurlijk een drukte van belang. Veel vliegmachines
geparkeerd, een enkeling vloog nog een heen-of weer leg, en daarnaast gingen de gewone
operatien ook gewoon door. Speciaal voor ons bezoek leek het, was een contingent para’s
en duo-para’s uitgenodigd. Persoonlijk had ik niet eerder para’s vanuit de lucht uit de lucht
zien vallen, en dat was dan ook een wonderschoon gezicht.
Dank aan de Organisatie: dit voegde echt wat toe. Dat was pas echt heen-en-weer.
Etablissement De Vlijt was vlijtig bezig geweest, want er stond een buffet om U tegen te
zeggen. Met een rij wachtenden overigens om twee keer U tegen te zeggen, maar gelukkig
kwam De Vlijt op het idee om de rij te spiegelen, zodat ieder voor het naar huis gaan gelaafd
& gevoed kon worden.
En hoe! Een buffet van grote klasse, met voor elck wat wils: van groen tot vet, van Indisch
tot Italiaans. Vergezeld van salades, brood, smeersels en weet ik wat niet al. Te veel om op
te noemen en zeker te veel om op te schrijven.
Haven Meester Henk was bereid gevonden een smeuïg verhaal te houden over EHTX, haar
historie en exploitatie (on)mogelijkheden. Ook daar heen-en-weer. Een waar verteller met
een persoonlijke geschiedenis die er mag zijn – en ook die van het veld. Wist je trouwens dat
Henk ook ooit een schaap heeft gehad dat is doodgereden door een KLM-vliegtuig? Vraag
hem er vooral eens naar….
Over heen-en-weer gesproken: natuurlijk kwam ook de huidige tijd ter sprake. Een tijd
waarin het de GA vliegerij zeker lastiger zal worden gemaakt – en daarmee de veilige
(lucht)havens van onze sport ook.
Nu al wordt door Henk en zijn opvolgers voorgesorteerd op de mogelijkheden die er zijn,
komen of wellicht te realiseren zijn: Meester Henk’s verhaal kenmerkte zich door
positivisme, een overduidelijke ‘het-glas-is-halfvol’- houding en een gezonde dosis humor.​
En dan is het alweer tijd om de eerste passagiers te paard te helpen, en ronken de eerste
toestellen richting Runway 03. De laatste leg van deze heen-en-weergave die ik vloog werd
al vergezeld door een mooie rode wolkenlucht in de verte, en een rustige lucht om mij heen.
Zo schrijf je GELUK toch met HOOFLETTERS, dit is óók waar vliegerij om gaat. Met niemand
te delen, maar ieder die het beleeft (wat zeg ik: BELEEFT) weet waarover ik het heb.
Met een redelijke landing en toch nog de complimenten van mijn passagier sloot ik de dag
af. (Opgewekte opmerking van de Pax: Nou ja, elke landing waar je levend vanaf komt, is een
goeie landing, toch?)
Ik geloof dat Chuck Yeager eens zeide: “elke vlucht is een gelegenheid iets te leren”. Ook
deze serie vluchten was daarop geen uitzondering: ik leerde vier keer nieuwe, bijzondere
mensen, leerde bestaande relaties beter kennen, en heb per saldo meer dan 3 uur vlieg-leer-
ervaring mogen bijschrijven.
Complimenten, EHTX, hulde VCM, ik kom graag weer. Wat zeg ik: Heen-en-Weer.
Vliegende groeten,
Happy landings,
Piet