Veiligheidsmanagementsysteem


Een van de hoofduitgangspunten van de vliegclub en het vliegveld is dat veiligheid voorop staat. Of dit nu op de grond of in de lucht is – alles wat in clubverband gebeurt dient op een veilige manier plaats te vinden. Om deze reden heeft de club een veiligheidsmanagementsysteem of kortweg VMS. Dit VMS biedt een basis waarop wij als club met de veiligheid omgaan. Alle leden dienen zich op de hoogte te stellen van dit VMS. Aan de rechterzijde van deze pagina is een link naar dit VMS.

Ook heeft de club een veiligheidscommissie. Deze veiligheidscommissie is een onafhankelijke groep die meldingen en incidenten onderzoekt en adviserend optreedt naar het bestuur en luchthaveneigenaar als het gaat om de veiligheid.

Het VMS en de veiligheidscommissie hebben als doel een omgeving en cultuur te creëren waarin open en eerlijk met elkaar over voorvallen gesproken kan worden zonder hierbij met een beschuldigende vinger te wijzen, zodat we hier met elkaar lering uit kunnen trekken en daarmee de algemene veiligheid kunnen vergroten. Alle leden worden dan ook verzocht om voorvallen en incidenten vooral te melden. Alleen op deze manier kunnen deze onafhankelijk door de veiligheidscommissie worden onderzocht. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan. Zie aan de rechterkant van deze pagina de link naar het meldingsformulier.

Daarnaast is er nog de veiligheidsinitiator. Deze is een aanspreekpunt voor alle leden voor zaken als vluchtvoorbereidings- en veiligheidsaspecten en kan hij in voorkomende gevallen als vertrouwenspersoon fungeren. De veiligheidsinitiator en veiligheidscommissie zijn onafhankelijk en met een eigen verantwoordelijkheid, deze functies zijn overigens geen verlengstuk van de overheid en deze zullen dan ook niet als politieagent optreden.

Met ingang van Juli 2017 is Jan Christiaanse aangesteld als veiligheidsinitiator van de Vliegclub Middenmeer.

Jan Christiaanse is in voorkomende gevallen via veiligheidsinitiator@vliegveldmiddenmeer.nl bereikbaar.

Voor het melden van een voorval of onveilige situatie kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Vul a.u.b. zoveel mogelijk gegevens in. Uw melding is anoniem.
Wilt u echter n.a.v. deze melding toch benaderd worden vul dan naam en email in dan kunnen wij u bereiken.

Mocht u een bijlage bij bovenstaand formulier willen voegen, kunt u dat hier doen en op verzenden drukken.
Datum