VMS_EHMM_2018_13
Op 15 mei 2018 gaat na de take-off run op 05 de canopy van de TL Stream open toen de
kist net airborne was. De crew slaagt erin de canopy in de gesloten positie te houden en
weet een geslaagde landing op de 05 te maken.
De melding VMS_EHMM_2018_13 is door de VCVM geclassificeerd als een hoog risico. Dat
wil zeggen dat de kans op herhaling hoog is en dat de gevolgen ernstig kunnen zijn.
In het onderzoeksrapport wordt beschreven:
– WAT er is gebeurd (reconstructie).
– WAAROM het is gebeurd (oorzaken en mogelijke achterliggende oorzaken).
– HOE te voorkomen (leren en verbeteren).

Los zittende canopy Stream(VMS_EHMM_2018_13) (91 downloads)