Q&A

Q&A veiligheidscommissie vliegveld Middenmeer

1. Waarom een veiligheidscommissie?
De luchthaveneigenaar is exploitant van de luchthaven Middenmeer. Om zijn verantwoordelijkheden waar te maken heeft hij een onafhankelijke veiligheidscommissie ingesteld. Het doel van de Veiligheidscommissie Middenmeer is het bevorderen van de (vlieg-) veiligheid op en rond de luchthaven Middenmeer door middel van onderzoek en advies. Voorvallen elders met vliegers en/of vliegtuigen die gestationeerd zijn op de luchthaven Middenmeer, vallen ook onder het aandachtsgebied van de veiligheidscommissie.
Voor meer informatie over de veiligheid en het veiligheidsbeleid wordt verwezen naar het Luchthavenbedrijfshandboek.

2. Wanneer doet de veiligheidscommissie onderzoek?
De veiligheidscommissie doet onderzoek naar voorvallen die gemeld zijn via het veiligheidsmanagementsysteem (VMS-meldingsformulier) en/of op basis van eigen bevindingen. Nadere informatie is opgenomen in het luchthaven bedrijfshandboek Middenmeer.

3. Voor wie doet de veiligheidscommissie onderzoek?
De veiligheidscommissie doet onderzoek voor iedereen die wil leren en verbeteren.
Omdat de interesses van (aspirant-) vliegers en betrokkenen heel verschillend kunnen zijn, zijn de rapporten van de veiligheidscommissie opgebouwd voor een viertal doelgroepen:
• Voor degene die alleen zijn geïnteresseerd in Wat er is gebeurd.
• Voor degene die daarnaast zijn geïnteresseerd in Waarom het is gebeurd. Dit is veelal een theoretisch getint hoofdstuk.
• Voor degene die geïnteresseerd zijn in Hoe te voorkomen. In dit hoofdstuk staan praktische aanbevelingen.
• Voor de fijnproever maakt de veiligheidscommissie soms gebruik van bijlagen met achtergrondinformatie.

4. Hoe borgt de veiligheidscommissie de kwaliteit van de onderzoeken?
Elk rapport wordt in concept voorgelegd aan de betrokken partijen in het kader van hoor en wederhoor. Daarnaast legt de veiligheidscommissie veelal haar conceptrapporten voor aan externe onafhankelijke deskundigen, die als kritische “tegenlezers” worden ingezet. Alle feedback wordt door de veiligheidscommissie verzamelt en daar waar nodig wordt het conceptrapport aangepast.

5. Wat is de waarde van de adviezen van de veiligheidscommissie?
De adviezen van de veiligheidscommissie zijn vrijblijvend. Het is aan de (aspirant-) vlieger en betrokken partij(en) of en in welke mate zij de adviezen overnemen.
Voor de veiligheidscommissie is een advies echter niet vrijblijvend. De veiligheidscommissie voelt een verantwoordelijkheid om (aspirant-) vlieger zo goed mogelijk te informeren over voorvallen. Daarom besteedt de veiligheidscommissie veel tijd aan de soms theoretische onderbouwing van conclusies en aanbevelingen.

6. Waar kan je terecht voor vragen of opmerkingen?
Als je vragen of opmerkingen hebt of het bijvoorbeeld niet eens bent met de adviezen dan kan je contact opnemen met de secretaris van de veiligheidscommissie de heer Rob Wensveen (Robwensveen@gmail.com).