VMS_EHMM_2019_50
Voorafgaand aan de vlucht van een TL Sirius constateren zowel de eigenaar van het
toestel als de PIC, die de vlucht uit zal voeren dat de motor onregelmatig stationair loopt.
Dit euvel blijkt zich voor te doen bij zowel een koude als bij een warme motor.
De melding VMS_EHMM_2019_50 is door de VCVM geclassificeerd als 5C. Dat wil zeggen
dat de gevolgen zeer ernstig hadden kunnen zijn en de kans op herhaling van een
dergelijke gebeurtenis als gemiddeld wordt ingeschat.
In het onderzoeksrapport wordt beschreven:
– WAT er is gebeurd (reconstructie).
– WAAROM het is gebeurd (oorzaken en mogelijke achterliggende oorzaken).
– HOE te voorkomen (leren en verbeteren).

Rough running engine (VMS_EHMM_2019_50) (121 downloads)