Vliegveld Middenmeer

Het vliegveld aan de Flevoweg 1 te Middenmeer is ontstaan doordat ik in 1988 ben begonnen met ULV vliegen. Er was toen een veldje aan de Oudelanderweg in de Wieringermeer waar de ULV vliegclub “Schagen en omstreken” haar thuisbasis had. De akkerbouwer waar werd gevlogen had een stukje van zijn land ingezaaid met gras en gaf zelf ook les. In die tijd vlogen we met de Sherpa en de Skywalker met tweecilinder tweetaktmotoren. Deze vliegtuigjes hoefden nog niet te voldoen aan de strenge geluidseisen zoals die tegenwoordig gelden voor MLA’s en maakten een hoog en nogal snerpend geluid. De ligging van het circuit was ook niet erg gelukkig gekozen want downwind liep precies over twee boerderijen. Omdat er veelvuldig werd gelest, en dus circuit gevlogen, bleven de klachten van omwonenden niet lang uit. Deze mensen wisten de gemeente te overtuigen dat het veld weer gesloten moest worden. Ik was toen echter al begonnen met de theorie en wilde graag doorgaan met vliegen en heb toen bij de mensen in de omgeving van mijn eigen boerderij gevraagd of er bezwaren waren tegen de komst van een ULV vliegveld op mijn boerderij. In de wijde omgeving waren er geen mensen die daar bezwaar tegen hadden dus ben ik in 1989 begonnen om een vergunning te krijgen. Na een lange weg van lobby werk en bezoeken aan gemeente ambtenaren is het uiteindelijk gelukt om een partiële wijziging in het bestemmingsplan te krijgen. Dat was nog maar het begin omdat er na al die jaren (16!!) een aantal andere mensen in de buurt waren komen wonen en die waren niet gelukkig met de komst van een dergelijk vliegveld. Na weer een drietal jaren en een aantal procedures besloten de gemeente, IVW, Dienst Domeinen en marinevliegkamp De Kooy (in wiens laagvlieggebied we zitten) dat er geen bezwaren meer waren om een vergunning te verlenen op basis van artikel 17 van de WrO. Dit hield in dat we maximaal 5 jaar mochten vliegen maar beter iets dan niets en we mochten maximaal 15.000 vliegbewegingen per jaar maken. Het leek een fantastische mogelijkheid om te laten zien dat we zouden kunnen vliegen zonder overlast te veroorzaken.
Het veld is vervolgens aangelegd en na een mooie openings ceremonie is het veld in mei 2003 in feestelijk in gebruik genomen. Helaas mocht de pret niet lang duren omdat een omwonende direkt naar de bestuursrechter ging en een voorlopige voorziening vroeg en kreeg….. Einde oefening en het veld werd met onmiddellijke ingang gesloten omdat volgens de rechter de tijdelijkheid onvoldoende was geborgd. Gelukkig wilde de gemeente meewerken en heeft een jurist opdracht gegeven om de zaak bij Raad van State aanhangig te maken. Mede met ondersteuning van een aantal clubleden en de gemeente is bij Raad van State de procedure gewonnen en konden we uiteindelijk in mei 2006 weer vliegen op Middenmeer!
Het laatste wat we willen is overlast veroorzaken en zo is er een klachtenregeling en wordt er elk jaar in februari geëvalueerd met omwonenden of er zaken zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Dit heeft geresulteerd in aangepaste aan-en afvliegroutes, een verlenging van de baan van 400 naar 600 meter en laten we circuitvliegen maar beperkt toe. Deze aanpassingen hebben het gewenste effect want in de eerste jaren zijn er maar een paar klachten binnengekomen bij de club en is geen enkele officiële klacht ingediend bij de gemeente. Op basis hiervan heeft de gemeente dan ook besloten dat er geen bezwaar zou zijn om een permanente locatie voor MLA’s aan de Flevoweg toe te staan. Dit is in een paar woorden geschreven maar heeft mij toch erg veel tijd gekost aan het nodige lobby werk en overleg met de gemeente. Alles heeft er echter in geresulteerd dat in oktober 2011 de raad van de gemeente Wieringermeer het nieuwe bestemmingsplan buitengebied heeft vastgesteld MET daarin opgenomen een Light Aircraft Vliegveld aan de Flevoweg!
Inmiddels heb ik ordners vol met briefwisselingen en krantenknipsels. Een aantal daarvan kunt u terugvinden op de pagina in de media. Ik kan echter zeggen dat het het allemaal dubbel en dwars waard is geweest want ik faciliteer nu de “Vliegclub Wieringermeer” met inmiddels (2017) meer dan 100 leden en staan er meer dan 30 vliegtuigen in de hangaars. Een enorm gezellige club en een prachtig veld waar iedereen van harte welkom is!
Hieronder een foto van het luchthaventerrein met het nieuwe clubhuis wat in 2015 feestelijk is geopend door de burgemeester van Hollands Kroon, Jaap Nawijn.