VMS-Meldingsformulier

 

 

Sinds een aantal jaren heeft Middenmeer een VMS systeem (Veiligheid Management System). Wat houdt
een VMS in en wat doet het voor ons allemaal? Het vastleggen van meldingen is van groot belang voor
ons allemaal. Door het vastleggen van meldingen kunnen wij als commissie beter risico’s inschatten en
alle vliegers informeren met betrekking tot hetgeen wat andere vliegers tegengekomen zijn of is
overkomen. Wij zijn er niet om vingers te wijzen of andere instanties in te schakelen om op te treden. Met
andere woorden wij zijn geen opsporings- en handhavingsdienst. Het is ook niet de bedoeling om vingers
te wijzen naar andere mensen en daarover meldingen te maken. Natuurlijk kan er iets voorkomen of
gezien worden wat gemeld word door iemand anders. Als veiligheidscommissie zijn wij geïnteresseerd in
het WAT en niet in het WIE en in het VERMIJDEN in plaats van VERWIJTEN . Dit doen wij vanuit een
“Just Culture” gedachte.

Wil u meer weten hoe uw melding door de Veiligheidscommissie wordt behandeld, kijk dan in het
Luchthavenbedrijfshandboek.