VMS_EHMM_2018_34 en 38
Op 17 mei 2018 neemt de bemanning van de Eurofox PH-3N5, via radiocontact op met de
havenmeester van luchthaven Middenmeer en vraagt toestemming voor een
voorzorgslanding. Door dan nog onbekende oorzaak loopt de temperatuur van de motor
meer dan normaal op. Op 18 november 2018 herhaalt zich de situatie.
De melding VMS_EHMM_2018_34 en de melding VMS_EHMM_2018_38 zijn door de VCVM
geclassificeerd als een hoog risico. Dat wil zeggen dat de kans op herhaling hoog is en
dat de gevolgen ernstig kunnen zijn.
In het onderzoeksrapport wordt beschreven:
– WAT er is gebeurd (reconstructie).
– WAAROM het is gebeurd (oorzaken en mogelijke achterliggende oorzaken).
– HOE te voorkomen (leren en verbeteren).

Voorzorgslanding Eurofox(VMS_EHMM_2018_ 34 en 38) (100 downloads)